فناوری های مورد استفاده در آموزش زبان انگلیسی (بخش اول)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

کاربرد تکنولوژی در آموزش زبان انگلیسی

این مطلب ترجمه ی بخشی از مقاله ی  Technologies for foreign language learning: a review of technology types and their effectiveness می باشد.

 فن آوری های موجود در آموزش زبان انگلیسی و کاربرد آن ها

 1. ابزار های مختص مدرسه یا کلاس درس
  • سیستم مدیریت دورۀ درسی (CMS)
  • وایت برد هوشمند (تعاملی)
  • پوشه مجازی (E-portfolio)
 2. ابزارهای مطالعۀ فردی
  • پیکره زبانی
  • فرهنگ لغت الکترونیکی
  • یادداشت گذاری یا حاشیه نویسی الکترونیکی
  • سیستم آموزش هوشمند
  • برنامه های تصحیح دستور زبان
  • برنامۀ تلفظ و نرم افزار تشخیص خودکار گفتار (ASR)
 3. فعالیت های گروهی مبتنی بر شبکه
  • دنیای مجازی یا بازی واقعی
  • چَت (گفتگوی برخط)
  • شبکه های اجتماعی
  • بلاگ
  • انجمن (فورم)
  • ویکی
 4. موبایل و وسایل قابل حمل
  • تبلت یا PDA
  • آی پاد (iPod)
  • گوشی همراه یا تلفن هوشمند

1 . فناوری های مختص مدرسه یا کلاس درس

1.1 سیستم مدیریت دورۀ درسی (CMS): با استفاده از برنامۀ کاربردی متصل به سِرور، مواد درسی و خدمات لازم برای آموزش از راه دور و یا ترکیبی (از قبیل برنامۀ درسی، متون لازم، برنامه زمانی و غیره) ارائه می گردد. CMS از طریق اینترنت در دسترس معلمان و دانش آموزان قرار می گیرد.

کارایی:

 • قابلیت به اشتراک گذاری مواد درسی و دسترسی به محتویات در هر زمان و مکان
 •  تسهیل در ساماندهی محتوای درسی و ارتباط بین معلم و زبان آموز

1.2 . وایت برد هوشمند (تعاملی): یک نمایشگر تعاملی که دارای تجهیزات زیر است: یک کامپیوتر، یک نورافکن و یک پنل نمایشگر با صفحۀ لمسی که به دیوار نصب می شود. نورافکن، تصویر کامپیوتر را روی پرده نشان می دهد که تمام دانش آموزان می توانند سر کلاس به راحتی آن را ببینند.

کارایی:

 • ترغیب به فعالیت های تعاملی و تشویق معلم و شاگرد به کار گروهی
 • افزایش انگیزه در بین دانش آموزان و بهبود نگرش آنها نسبت به یادگیری زبان
 • ادغام محتوای آموزشی معتبر اینترنت با دروس کلاسی

1.3 . پوشه مجازی(E-Portfolio): یک آرشیو دیجیتالی از کارهای دانش آموزان که پیشرفت، دستاوردها و تجربیات شان در آن ضبط و ثبت شده است.
 

کارایی:

 •  حمایت از خوداتکایی زبان آموزان و اجرای ارزیابی توسط خود زبان آموز
 • تأکید بر فرآیند یادگیری به جای تأکید صرف بر نتایج آن
 • تسهیل در تنظیم اهداف یادگیری و گسترش امهارت های خودارزیابی

 

2 . ابزارهای مطالعۀ فردی

1.2. پیکره زبانی (Corpus): مجموعه ای از اشکال زبان گفتاری، نوشتاری و یا هر دو. این موارد از حیث طرح (اندازۀ ثابت یا اندازۀ قابل افزایش) محتوا (عمومی یا اختصاصی) و رسانه (نوشتاری یا گفتاری) با هم فرق می کنند.

کارایی:

 • امکان دسترسی به دادۀ های غنی و معتبر
 • دسترسی گسترده به داده های زبانی
 • ترغیب به یادگیری القایی حاصل از داده ها

2.2. فرهنگ لغت الکترونیکییک فرهنگ لغت الکترونیکی به شکل دستی یا آنلاین

 

کارایی:

 • جستجوی سریع برای یک آیتم واژگانی که باعث می شود مراجعه به کلمات جدید در روند روخوانی اختلالی ایجاد نکند.
 • توجه به راه های مختلف جستجوی لغت و سبک های یادگیری
 • شخصی سازی جستجو و دقت بیشتر در انجام آن

 

2.3. یادداشت گذاری یا حاشیه نویسی الکترونیکییک مرجع به شکل لینک اصلی که به زبان آموز این امکان را می دهد تا حین خواندن یک متن الکترونیکی به یادداشت ها (ترجمه های مختص به متن، جمله یا کلمه) یا حاشیه نویسی ها (اطلاعات توضیحی یا زمینه ای) دسترسی پیدا کند.

 

کارایی:

 • امکان جستجوی مؤثر برای کلمات جدید و قابلیت چند رسانه ای
 • تسهیل درک مطلب و یادگیری آگاهانۀ واژگان

2.4. سیستم آموزش هوشمندبرنامه ای که با آموزش مستقیم و سفارشی و یک بازخورد، وجود معلم را برای زبان آموز شبیه سازی می کند. چنین سیستمی شامل 4 بخش است: یک واسطه (platform)، یک مدل تخصصی (میزان دانشی که زبان آموز قرار است کسب کند)، مدلی از دانش آموز (دانش فعلی زبان آموز) و مدلی از معلم (که با استفاده از اختلاف های مشخص بین دانش آموز و مدل های تخصصی، بازخورد مناسبی را ارائه می دهد(.
 

کارایی:

 • آموزش مناسب به زبان آموزان انفرادی
 • ایجاد بازخوردی سریع و خاص به صورت سیستماتیک
 • به کارگیری تکالیف زبانی در آموزش زبان

2.5. برنامه های تصحیح دستور زبان: برنامه ها یی طراحی شده است که ساختار متن نوشته شده را از حیث دستور زبان ارزیابی می کند. در این برنامه ها املای کلمات هم بررسی می شود و با برنامه های پردازش لغوی همراه هستند.

کارایی:

 • تشخیص خطاهای مربوط به صرف و نحو
 • ایجاد داده های سریع و ارائه بازخورد از سوی زبان آموزان

2.6. برنامۀ تلفظ ونرم افزار تشخیص خودکار گفتار (ASR): فرد از طریق میکروفون با کامپیوتر صحبت می کند و این فناوری کامپیوتری کلمات وی را شناسایی می کند.  ASR اغلب بخشی از نرم افزار تلفظ کلام است که پارامترهای ویژۀ زبان آموز را از قبیل واج شناسی یا آواهای خاص شناسایی می کند و بازخورد ارائه می دهد. 

کارایی:

 • مقایسۀ تلفظ زبان آموز از نظر صوتی با تلفظ صحیح و ارائۀ بازخورد
 • ایجاد فرصت برای زبان آموز برای تمرین توانایی گفتاری به صورت انفرادی در مرحلۀ خود انتخابی
 • ایجاد شرایط انجام مکالمه با کامپیوتر  

پایان بخش اول

مطالعه ی بخش دوم این مقاله: تکنولوژی های های مورد استفاده در آموزش زبان انگلیسی (بخش دوم)