جمع person کدومه؟ people یا persons

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

من هر دو کلمه رو دیدم. کجا باید بگیم people‌ و کجا بگیم persons؟ لطفا راهنمایی کنید.

جمع کلمه person  معمولاً people‌ است:

a group of lovely people

یک گروه افراد (آدم‌های) دوست داشتنی

وقتی person در یک متن حقوقی یا کاملاً رسمی استفاده می‌شود حالت جمع آن persons است. مثلاً:

He was murdered by a person or persons unknown.

او تماس شخص یا اشخاصی نامعلوم به قتل رسانده شده است.

This vehicle is authorized to carry twenty persons.

این وسیله نقلیه مجاز به حمل ۲۰ نفر می باشد.