آیا در جملات سوالی با who فعل کمکی do و does می آید؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Ali likes Maryam

علی مریم را دوست دارد.

1- Who likes Maryam?

چه کسی مریم را دوست دارد؟

2- Who does Ali love?

علی چه کسی را دوست دارد؟

در سوال اول پاسخ مورد نظر ما "علی" است و علی فاعل جمله است. پس از فعل کمکی do یا does استفاده نمی کنیم. اما در سوال شماره ۲،‌پاسخ مورد نظر ما "مریم" مفعول جمله اول است و در نتیجه از فعل کمکی "does" استفاده شده. یک مثال دیگر:

  • Statement: I helped him.
  • Question: Who helped him? Answer: I did. ("I" is the subject)
  • Question 2: Who did you help? Answer: I helped him. ("Him" is the object of the original sentence)
  •  

اگر سوال در مورد subject بود از do / does استفاده نمیشود
ولی در مورد سایر اجزا جمله سوال شود باید از do / does استفاده کنیم

با سلام خدمت شما
wh ها یا ضمایر استفهامی قانون خاض خودشان را دارند.
چون who جایگاه فاعلی را مورد سوال قرار می دهد پس به جای فاعل نوشته شده و مابقی جمله عینا تکرار می شود.
به این مثال توجه کنید:
Arash sold the bike yesterday.
اگر این جمله را بخواهیم با who سوالی کنیم طبق گفته به صورت زیر نوشته می شود:
who sold the bike yesterday?
توجه کنید که جمله در هر زمانی نوشته شده باشد روند به این صورت خواهد بود.
امیدوارم یاد گرفته باشد.