زمان اعلام نمره GRE

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

چه زمانی نمره رسمی من بعد از امتحان اعلام میشه؟

اگر شما آزمون GRE revised General کامپیوتری GRE را داده باشید، نمره رسمی شما در بخش "My GRE account " در دسترس خواهد بود و حدود 10 تا 15 روز پس از تاریخ امتحانتان، برای موسساتی که تعیین کرده اید ارسال می شود.  

اگر آزمون کاغذی را داده باشید، باز هم نمره رسمی شما در بخش "My GRE account" در دسترس است و ظرف مدت 6 هفته بعد از تاریخ آزمون برای موسسات تعیین شده توسط شما ارسال می شود.