من فارغ التحصيل رشته مهندسی عمران هستم

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Hi,could you tell me what do they say in English to this sentence :من فارغ التحصيل رشته مهندسی عمران هستم