افزودن دیدگاه جدید

درود
من وقتی به این صفحه و قرار گرفتن این ترانه به همراه ترجمه برخوردم . . . بلادرنگ به این قسمت از شعر رفتم که میگه smell of colitas . . . و چند قسمت دیگه اش . . .

آفرین بر کار تحقیقی که انجام شده و اینکه ترجمه سرسری و لغت به لغت بکار گرفته نشده.

هر چند که خیلی جاهاش رو میشه خودمونی و خیابونی هم برگردوند تا ملموس تر باشه . . . مثل همون اولیه که میشه . . . بوی گرم سیگاری (سیگار بار زده و پر شده از ح ش ی ش ).

احسنت. گود جاب.