افزودن دیدگاه جدید

سلام اگه اين كارتون رو ديده باشيد وقتى ميگه dancing bears اشاره ميكنه به خرس هاى نقاشى شده رويه ديوار،و بعدش هم بالهاى رنگى رويه ديوارو نشون ميده كه اين دختر با ديدنه اونا به ياد ميارتشون