انجمن ها

Forum Topics Posts Last post
No new posts
1 7
No new posts

پاسخ به سوالات متداول شما

13 39
No new posts
No new posts

صحبت کردن (گفتار)، تلفظ، لهجه، گویش، آواشناشی

6 76
No new posts

مهارت های دریافتی: خواندن و شنیداری

6 23
No new posts

بحث و سوال درباره نامه نگاری، مقاله نویسی، رزومه، بیوگرافی و هر چیزی که به نوشتن مربوط میشه

9 120
51 304
78 204
No new posts
هر سوالی در مورد کلمات: تفاوت، کاربرد، یادگیری، گروه اسمی، فعلی و ... (به جز ترجمه)
31 94
No new posts

دستور زبان انگلیسی (گرامر)

56 206
No new posts
No new posts

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

10 23
No new posts

IELTS (International English Language Testing System)

5 21
No new posts

GRE (Graduate Records Examination)

11 22
No new posts

آزمون های دانشگاه کمبریج شامل: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ...

0 0 n/a
No new posts
4 12
No new posts
1 2
No new posts
سوال، مشکل، پیشنهاد و انتقاد شما از سایت لینگوتایز
18 52
No new posts
انجمن اصلی مدرسین زبان در بخش انگلیسی سایت قرار دارد. http://goo.gl/12FcR0
3 93
No new posts

اگر دسته بندی مناسبی برای سوال یا مطلب مورد نظرتان وجود ندارد، آن را در این جا مطرح کنید.

16 84
No new posts
No new posts
English Forums for EFL/ESL Learners
No new posts
8 76
No new posts
14 81
No new posts
IELTS, TOEFL, GRE, FCE, CAE and other exams...
3 8
No new posts
12 34
No new posts
General English vocabulary and idiom questions
16 45
No new posts
Questions about four skills
1 2
No new posts
6 18