انجمن ها

ForumTopicsPostsLast post
No new posts
17
No new posts

پاسخ به سوالات متداول شما

1134
No new posts
No new posts

صحبت کردن (گفتار)، تلفظ، لهجه، گویش، آواشناشی

456
No new posts

مهارت های دریافتی: خواندن و شنیداری

418
No new posts

بحث و سوال درباره نامه نگاری، مقاله نویسی، رزومه، بیوگرافی و هر چیزی که به نوشتن مربوط میشه

9120
47290
70189
No new posts
هر سوالی در مورد کلمات: تفاوت، کاربرد، یادگیری، گروه اسمی، فعلی و ... (به جز ترجمه)
2989
No new posts

دستور زبان انگلیسی (گرامر)

50179
No new posts
No new posts

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

1022
No new posts

IELTS (International English Language Testing System)

518
No new posts

GRE (Graduate Records Examination)

1122
No new posts

آزمون های دانشگاه کمبریج شامل: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ...

00 n/a
No new posts
412
No new posts
00 n/a
No new posts
سوال، مشکل، پیشنهاد و انتقاد شما از سایت لنگوئج تایز
1852
No new posts
انجمن اصلی مدرسین زبان در بخش انگلیسی سایت قرار دارد. http://goo.gl/12FcR0
347
No new posts

اگر دسته بندی مناسبی برای سوال یا مطلب مورد نظرتان وجود ندارد، آن را در این جا مطرح کنید.

1565
No new posts
No new posts
English Forums for EFL/ESL Learners
No new posts
873
1479
No new posts
IELTS, TOEFL, GRE, FCE, CAE and other exams...
38
No new posts
1132
No new posts
General English vocabulary and idiom questions
1540
No new posts
Questions about four skills
12
No new posts
618