Share this

Happiness is nothing more than good health and a bad memory.

Happiness is nothing more than good health and a bad memory.

Topic: 
Persian translation: 

برای خوشبخت بودن کافی است بدنی سالم و حافظه‌‌ای ناقص داشته باشی.

Word-for-word translation: 

خوشبختی چیزی بیش از سلامتی خوب و حافظه‌ی بد نیست.