نوشین اشرفی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

نوشین اشرفی

استاد زبان انگلیسی

نوشین اشرفی متولد 1365 و دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی می باشد. وی بیش از 10 سال مشغول به تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه های مختلفی در تهران بوده و در کارگاه ها و کنفرانس های متعددی شرکت داشته است. نوشین از ابتدای 1394همکاری خود را به عنوان استاد کلاس های مجازی با لینگوتایز آغاز کرده است.