علیرضا عامری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

علیرضا عامری

دکتر علیرضا عامری، استادیار دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایده پرداز در حوزه خلاقیت آموزشی هنرمحور و تفکرمیان/ترا رشته ای، واژه ساز، شاعر، مترجم و فرهنگ نویس می باشد. وی در حال حاضر مدیر پژوهش و فناوری این دانشکده می باشد.