این جمله درست است؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی