افزودن دیدگاه جدید

سلام. اگر در جمله, جنسیتِ فرد (مونث یا مذکر بودنش) معلوم نباشد, چه ضمیر ملکی یا صفت ملکی باید به کار ببریم?
سپاسگزارم