افزودن دیدگاه جدید

سلام.
تو این مثال Her blouse is green, [my blouse] is blue. روی my blouse خط کشیدید یعنی اشتباه هستش؟ یا منظورتون چیز دیگه ای بوده؟