افزودن دیدگاه جدید

سلام دوست عزیز. من دقیقاً متوجه نشدم منظور شما از "اینجا"، کجا هست! ولی به طور کلی شما در جمله دوم فاعل را از "you" به "he" تغییر داده اید و به طبع آن ساختار فعل نیز عوض شده و این تغییر از لحاظ گرامری صحیح است.