افزودن دیدگاه جدید

سلام بخشید اینجا you’ve passed your examination میتونیم بجای این از he has passed his examination استفاده کنیم