افزودن دیدگاه جدید

عالی بود.بدردم خورد.فقط اگه میشه افعال بی قاعده گذشته بیشتری بزارین. کمه یخورده