افزودن دیدگاه جدید

اصلا هم جالب نبود فقط حول مبحت speaking صحبت شد فکر کردم میخواین روش های عملی رو مطرح بکنید از تیتر موضوع اینجوری برداشت میشه!