افزودن دیدگاه جدید

باسپاس فراوان از مديران و بنيانگذاران اين سايت وتشكري ويژه از خانم الهام جمالي بابت ترجمه دقيق و زيباي اين اهنگ كه در روزگار خودش بي نظير و زيبا بود و حتي امروز در سال 2019 كه سالها از اجراي اين اهنگ ميگذرد همچنان دلنشين و دوست داشتني است كه براي نسل ما جزء ياد خوش وخاطره چيزديگري بجا نگذاشت كاش چنين اهنگهاي هنوزهم توايد واجراشود