افزودن دیدگاه جدید

سلام . ترجمه قشنگی بود اما متاسفانه شایعه شده که این آهنگ شیطان پرستیه و البته از نظر من که اینطور نیست . من و گروهم که اجراهای جیپسی کینگز و انجام میدیم و متاسفانه اجازه اجرای این آهنگ ، به گروه ما داده نشد . یاد یه متنی افتادم که نوشته بود که ما از ژاپونی ها کمتر نیستیم و اگه یه نفر در کارش شکست بخوره اونو یاری میکنن که موفق بشه اما در ایران اگه یکی موفق بشه تلاش میکنن که شکستش بدن و همین موضوع باعث میشه که هنرمند همیشه در این کشور پیشرفت نمیکنه . اما من همیشه طرفدار فرکانسهای مثبتم و آرزو میکنم که همه هنرمندان ایرانی از جمله شما در کارتان موفق باشید .