افزودن دیدگاه جدید

به نظر من هتل کالیفرنیا نشان دهنده ذهن ماست و فردی که بدون اراده وارد هتل شده ،افکاری هست که بدون اراده ما به ذهن خطور میکنه. و مفهوم این ترانه معروف اینه که تا زمانی که افکار بدون اراده ما وارد دنیای زیبای ذهن بشه ما همیشه اسیر ذهن مون هستیم و هیچ وقت نمیتونیم از انجا خارج بشیم. من با نظر اقای علیرضا موافق هستم .تنها راه نجات مون این هست که در مقابا فریادهای ذهن (افکاربی ارادی) سکوت کنیم. و کسانی که این ترانه را به مسایل شیطانی ربط میدن هم درست میگن. زیرا یه ذهن شلوغ مثل یه شیطان ما را فقط در دنیای بسته مادی اسیر میکنه و از خداوند دور میکنه . تنها راه نزدیکی به خدا اینه که افکار بی ارادی مون را خاموش و سکوت کنیم تا اول خودمون و بعد او را بشناسیم.