افزودن دیدگاه جدید

ترجمه خیلی خوبی بود. مخصوصا موارد یک تا شش.