افزودن دیدگاه جدید

سلام
We are programmed to receive
یعنی: سیستم اینجا طوری برنامه ریزی شده که ما فقط میهمان پذیرش می کنیم.
به عبارت دیگر شما می تونید وارد بشید اما نمی تونید خارج بشید.