افزودن دیدگاه جدید

بجای اینکه اینجوری ذهن خودتون رو با خرافه پر کنید جنبه های مثبت قضایا رو ببینید. آیا واقعاً این آهنگ شما رو از خود بیخود میکنه و به سمت پرستش شیطان دعوت میکنه؟؟؟ کمی عقلمون رو بکار بندازیم.
من هزاران بار این آهنگ رو گوش کردم و اونو حفظم، یکی از بهترین آهنگهاست. واقعاً آدم از شنیدنش خسته نمیشه. بجای این حرفها به موسیقی گوش کنید و لذت ببرید.