افزودن دیدگاه جدید

سلام دوست عزیز عالی بود به نظرم So I called up the Captain
captain منظور کسیه که اونجا کار میکرده
bell captain
یا
wine captain