افزودن دیدگاه جدید

سلام farredsky 

طبق فرمایش شما "کم سوشدن" توی جمله نیست و اگه میخواستم دقیقاً معادل متن انگلیسی ترجمه میکردیم بایستی میگفتیم:

 "و من از این نور (پاریس) میدانم که"

اما مترجم با توجه به جملات قبلی خصوصاً کلمه ی "fade away" سعی داشته که ترجمه ی روان تری داشته باشه. اگه دقت کنید وجود حرف تعریف "the" در  "by the light of Paris"  یعنی همان نوری که قبلاً راجع بهش صحبت کردیم و قبلاً راجع به نوری صحبت کردیم که dim میشه و fade away میشه. یعنی کم سو میشه. 

And now the lights of Paris
Grow dim and fade away,
And I know by the light of Paris
I will never see her again