افزودن دیدگاه جدید

عالی بود.

ولی چرا اهنگ های بیشتر از هنرمندان بیشتر نمیزارید.مجموعه خیلی کمه .