افزودن دیدگاه جدید

با سلام
اگر بخوایم مثلاً طی مدت نهایتاً سه ماه به حد عالی برسیم
باید چند روز در هفته کلاس داشته باشیم؟
منظورم کلاس خصوصی یا فوق فشرده