افزودن دیدگاه جدید

سلام؛

من هم تقریباً مثل شما هستم ولی تصمیم گرفتم دیگه دلسرد نشم و با پیگیری و تلاش، زبانم رو تقویت کنم.

در کلاس های سایت هم شرکت می کنم و شیوه ی تدریسشون رو دوست دارم. فقط یادتون باشه که صرفاً حضور در این کلاس ها نمیتونه مهر تأیید بر پیشرفت شما باشه. در کنار شرکت در کلاس ها شما باید تمرین و تکرار هم داشته باشی و با کنجکاوی در منابع مختلف برای افزایش یادگیری و دانش زبانت استفاده کنی. 

اگه انگیزه ی قوی داشته باشی مطمئن باش که می تونی

 

موفق و پیروز باشید