افزودن دیدگاه جدید

سلام مجتبی،

تفاوت کلاسهای مجازی ما با کلاسهای حضوری در اینه که شما از خونه یا محل کار وارد کلاس میشی و با معلم و بقیه شاگردان ارتباط صوتی و متنی داری. اینکه این کلاسها ثمری داره یا نه بستگی به این داره که خودت چقدر جدیت و تلاش داشته باشی. شما با توجه به سطح دانش زبانت در کلاسی قرار میگیری که برات سخت نباشه.