افزودن دیدگاه جدید

سلام ترجمتون درسته اما متاسفانه در جمله اول یعنی:
dancing bears که به کلمه خرس های رقصان ترجمه شده ایراد دارد چون در جمله بعد که کاملا درست بوده و بال های رنگین ترجمه آن میشود خرس هیچ ارطبات معنایی با بال های رنگین نداشته و کلمه خرس پرنده است یعنی:birds نه bears
متشکرم از شما موفق باشید