افزودن دیدگاه جدید

سلام اگر حتی ترجمه این خط و خط بعدی رو یک ترجمه برداشتی بدونیم نه تحت و اللفظی باز هم به نظرم با توجه به موضوع فیلم انیمیشن زیبایی کار رو از بین برده داستان این انیمیشن داستان دختری هست که حافظه اش رو از دست داده و تمام چیزی هایی که قبل از این بیت که شاه کلید و نتیجه این شعر هست چیزهایی هست که به یاد میاره
Things my heart use to know
آن چیزهایی که با تمام وجود به خاطر می آورم
Things it yearns to remember
چیزهاییست که ارزش یادآوری دارد