افزودن دیدگاه جدید

ببخشید ...
خواننده اصلی این آهنگ کیه ؟؟؟؟؟