افزودن دیدگاه جدید

همون خرس رقصان درست هستش اشاره به جعبه موسيقي كه مليدش تو گردنش هست داره