افزودن دیدگاه جدید

با سلام
در جواب دوستاني كه گفتن خرس هاي رقصان اشتباهه بايد بگم توي خود كارتون هم وقتي اناستازيا برميگرده قصرشون وقتي گرد و غبار روي يه كوزه رو پاك ميكنه خاطرات يادش مياد و شروع به خوندن ميكنه اگه توجه كرده باشيد روي اون كوزه نقش هاي از خرس هاي رقصانه