افزودن دیدگاه جدید

سلام،نه عزیزم متن اصلی موزیک که روی فیلم اصلی هم هست bears هست،یعنی به فارسی چه معنی بده چه نده متنش خرس هست و این برای منم سوال بود که خرس رقصان چه ارتباطی با بال های رنگین داره