افزودن دیدگاه جدید

ترجمتون واقعا قشنگ و زیبا بود امیدوارم همیشه تو کارهاتون موفق باشید حتی تو کار های ترجمتون از شعر های انگلیسی باز هم ممنون