افزودن دیدگاه جدید

با سلام و تشکر از بازخورد شما. در این ترجمه سعی شده حس شعر در زبان فارسی هم تداعی بشود. در ترجمه "as an ember" عمداً حذف شده و با توجه به حفظ زیبایی شعر به "سوسوی نور درخشان"  بسنده شده و همچنین کلمه ی heart طبق فرمایش شما به معنای وجود نیست اما به نظر مترجم "با تمام وجود دانستن" معادل مناسبی برای  my heart used to know است. این دو مورد را حتماً بررسی می کنیم. مطمئناً این یک ترجمه عالی نیست و به لطف نظر شما دوستان می توان کیفیت این ترجمه را بهبود بخشید.