افزودن دیدگاه جدید

با سلام و احترام
آفرین خانم. افرین خانم.
من ترجمه های دیگه این متن زیبا رو دیدم ، اما ترجمه ی شما از همه قشنگ تر است.
من این آهنگ رو خیلی دوست دارم. منو به زمان بچگی که در کنار پدر و ماردم بودم می بره.
برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت هرچه بیشتر در تدریس و ترجمه را دارم.