افزودن دیدگاه جدید

من فکر میکنم این آهنگ کاملا ارتباط معنایی دارد با روند داستان و اینکه وقتی میخواد شروع کنه به خوندن این شعر یک ظرفی رو لمس میکنه که نقاشی خرس روش هست.و کلا عبارت هایی که به کارمیبره مربوط به خاطراتش از دوره سلطنت پدرش سزار روسیه است(اگه توجه کنید همه عناصر به کار رفته با شکل و شمایل سلطنت و سنت های روسیه همخونی داره)...ممنون از ترجمه شما