افزودن دیدگاه جدید

با سلام و تشکر. در حال حاضر ویدیو های کتابهای یک و دو روی کانال های مربوطه موجود است: https://t.me/ltlist

تا یک هفته دیگر (1396/1/14) دو کانال باقی مانده برای کتابهای 3 و 4 نیز آماده می شود.